Έκδοση Διαταγής Πεδίου Μάχης (Βίντεο)

Η έκδοση διαταγών μέσα σε μια αίθουσα επιχειρήσεων, δεν είναι πάντα εφικτή και πολλές φορές ο επικεφαλής θα αναγκαστεί να εκδώσει Διαταγή Πεδίου μάχης.

αρχείο λήψης (1)

Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο από τη mini τηλεοπτική σειρά «Band of Brothers«. Παρατηρήστε, τον τρόπο με τον οποίο οι οπλίτες κοιτούν στα μάτια τον Αξκο που εκδίδει τη διαταγή. Η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, είναι μόνο δύο από τα προσόντα που πρέπει να διακρίνουν τον επικεφαλής. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό, με τη συνεχή μελέτη των κανονισμών και την κατάλληλη προετοιμασία του.

Ο τρόπος σύνταξης διαταγών, τα παραρτήματα τους αλλά και πολλά μικρά μυστικά για την παρουσίαση και την έκδοση διαταγών, είναι μερικά μόνο στοιχεία, που αναπτύσσονται εκτενώς στο βιβλίο «Λήψη Απόφασης, μια Τέχνη στο Σύγχρονο Πεδίο της Μάχης»

Μπορείτε να κατεβάσετε μια παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου από εδώ ήεδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο «Λήψη Απόφασης, μια Τέχνη στο Σύγχρονο Πεδίο της Μάχης» εδώ.

Η Λήψη Απόφασης και τα πλεονεκτήματα της χρήσης της από τις Επιχειρήσεις Ασφαλείας

Η ΛΗΑΠ, (MDMPMilitary Decision Making Process) είναι μια αλληλουχία ενεργειών, η κάθε μία της οποίας στηρίζεται στα αποτελέσματα και τα προϊόντα της προηγούμενης. Αποτελεί μια συστηματική μέθοδο καθορισμού και ανάλυσης του προβλήματος, ανάπτυξης και ανάλυσης πιθανών λύσεων, επιλογής της καλύτερης και εφαρμογή των ενεργειών οι οποίες επιλύουν το πρόβλημα. Σκοπός  είναι η  κατά το δυνατόν αρτιότερη επεξεργασία των δεδομένων, η ανακάλυψη τυχών ελλείψεων – κενών κατά τη σχεδίαση και την οργάνωση μάχης και  η κάλυψη τους,  ώστε με το πέρας της διαδικασίας, το στρατιωτικό τμήμα να είναι έτοιμο να αναλάβει επιχείρηση, έχοντας επιλέξει τον καλύτερο από τους προτεινόμενους, τρόπο ενεργείας. Αποτελεί μια αναλυτική και αποκεντρωτική διαδικασία, κατά την οποία τα μέλη της περιπόλου – τμήματος αναλαμβάνουν να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες – ενέργειες και να ενημερώσουν το υπόλοιπο τμήμα.

ta bimata tis liap

Χρήση της Διαδικασίας από τις Επιχειρήσεις Ασφαλείας

Η εφαρμογή της ΛΗΑΠ από τις Επιχειρήσεις Ασφαλείας, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα κατά τη λήψη ορθών αποφάσεων. Παρόλο που δεν αποτελεί μία μαγική συνταγή η οποία υπόσχεται την επίλυση όλων των προβλημάτων, αποτελεί μια συμπαγή και ευέλικτη διαδικασία. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της,  είναι ότι κάθε βήμα της διαδικασίας βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα του προηγούμενου βήματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι εξασφαλίζει τη συνέχεια των ενεργειών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Ένας άλλος παράγοντας για την υιοθέτηση της από τις Επιχειρήσεις Ασφαλείας, είναι διότι έχει σχεδιαστεί για τη λήψη αποφάσεων τόσο σε στρατηγικό, όσο και σε τακτικό πλαίσιο. Το στρατηγικό πλαίσιο μπορεί να αφορά αποφάσεις καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση της επιχείρησης, ενώ το τακτικό, αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σε τοπικό επίπεδο. Η σχεδίαση μιας αποστολής συνοδείας υψηλού προσώπου, η οργάνωσης μιας χρηματαποστολής ή της ασφάλειας μιας εκδήλωσης, αποτελούν ενδεικτικές μόνο περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία.

Η Λήψη Απόφασης, αποτελεί μια μεθοδολογία, μια σειρά από αρχές σχεδίασης, η οποία υποστηρίζεται από επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία και μπορεί να συμβάλει στη λήψη ορθότερων αποφάσεων. Η εφαρμογή της από Επιχειρήσεις Ασφαλείας, μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και εξασφαλίζοντας την απαραίτητη αλληλουχία των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αναληφθέν έργο.

Το αντικείμενο του βιβλίου, θα αποτελεσει υλικό διδασκαλίας εξειδικευμένου σεμιναρίου, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΑΚΤΙΣ Security Training.

Μπορείτε να κατεβάσετε μια παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου από εδώ ήεδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο «Λήψη Απόφασης, μια Τέχνη στο Σύγχρονο Πεδίο της Μάχης» εδώ.

Επιχείρηση Neptune Spear (Επιχείρηση Εξουδετέρωσης Osama Bin Laden)

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης του Bin Laden είναι γνωστή σε όλους μας.

Παρόλη τη μικρή διάρκεια της επιχείρησης, αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης συλλογής πληροφοριών και συνεργασίας πολλών φορέων (CIA, FBI, κ.α.)

Η   επιτυχία της θα ήταν αδύνατη δίχως τη μακρόχρονη προετοιμασία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα: Στρατηγικό, επιχειρησίακό και τακτικό.

Σε κάθε ένα από τα επίπεδα αυτά, υπάρχει η αντίστοιχη διαδικασία λήψης απόφασης, μέσα από την οποία αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα δεδομένα, λαμβάνονται αποφάσεις για τον τρόπο ενεργείας.

Σε τακτικό επίπεδο, υπάρχουν πολλοί μέθοδοι λήψης απόφασης. Μία από αυτές είναι η Στρατιωτική Διαδικασίας Λήψης Απόφασης (MDMP – Military Decision Making Process), η οποία είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε ομάδες ή και μεγαλύτερα τμήματα.

Στον Ελληνικό Στρατό η διαδικασία αυτή διδάσκεται κυρίως στις Ειδικές Δυνάμεις, οι οποίες εκτελούν ειδικές επιχειρήσεις, υψηλού  κινδύνου.

Το βιβλίο «Λήψη Απόφασης, μια Τέχνη στο Σύγχρονο Πεδίο Μάχης», αποτελεί το μονάδικο μέχρι σήμερα βιβλίο, το οποίο αποτελεί το ανεπίσημο εγχειρίδιο – βοήθημα για τα Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων.

Έχοντας πολυετή εμπειρία ως εκπαιδευτής, κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να καταστεί εφικτή η κατανόηση της παραπάνω διαδικασίας, ακόμα και από προσωπικό το οποίο δεν έχει στρατιωτική γνώση.

Με τη χρήση μεστού λόγου, πολλαπλών σχεδιαγραμμάτων και υποδειγμάτων, η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει κτήμα του κάθενός και να την εφαρμόσει ακόμα και στην καθημερινή του ζωή για τη λήψη αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο sporty76zz@gmail.com

Γιώργος Δημητρόπουλος